Welkom bij Prosit Rex Antwerpen!

Woordje van de praeses:

Beste commilitones, leden en sympathisanten,


Het academiejaar is gestart. Ook met Prosit Rex zijn we volop bezig om er een geweldig jaar van te maken. Hoewel het speciale tijden zijn waar we in leven. Sinds afgelopen maart staat het Antwerpse studentenleven op zijn kop. Zowel andere verenigingen als wij doen er alles aan om het clubgevoel in stand te houden. Dit blijkt geen gemakkelijke opdracht. Want een studentenclub betekent samenkomen, het is juist dat wat ons afgenomen is. Het gevoel van kameraadschap, het samen zingen, het samen dansen en drinken. Kortom, het samen zijn. 

Maar een moeilijke opdracht is geen synoniem voor een onmogelijke opdracht Met dit in het achterhoofd staan we niet voor een obstakel maar een uitdaging. Laten we samen de uitdaging aangaan en het clubgevoel in ere houden. Want Prosit Rex leeft en jullie zijn de hartslag. Vol verheuging wachten wij op jullie. Dit met een grote dorst en een vol Bolleke.


Dixit, Cas Hegge Praeses 2020-2021