Welkom bij Prosit Rex Antwerpen!

Lieve vrienden,

2019 staat voor de deur. En wat een jaar is het geweest! We hebben talrijke activiteiten op poten gezet, gezellige bezoekjes achter de rug in onze brouwerij en even legendarische avondjes in de Klimax of op verplaatsing.

Het tweede semester zal een semester zijn waar onze rode draad hetzelfde blijft als altijd: brouwerij De Koninck! We hebben al enkele 'specialekes' klaar voor jullie maar dat is voor januari.

Het hele praesidium wenst jullie een waanzinning eindejaar en moge 2019 2018 overtreffen.


Sam Deckers

Praeses 2018-2019